16 listopada 2009

Ujedinjenje Partije ( II dio)


Čeč Tonka bila je  sekretar Predsjedništva Prve skupštine slovenačkih komunista (april1920. godine Ljubljana)


Filipović Filip, sekretar partijskog vijeća SRPJ (k)

Cvijić Đuro, član centralnog partijskog vijeća, izabran na kongresu ujedinjenja

Nema komentara:

Objavi komentar