23 srpnja 2009

Zajednicka drzava

Zavrsetkom I svjetskog rata stvorena je nova drzava. Bila je to drzavna zajednica jugoslovenskih naroda. Stvaranjem ove drzave nije doslo do stisavanja revolucionarnih teznji.

Nacionalne i socijalne teznje, pod uticajem oktobarske revolucije, dobile su jasniji sadrzaj. One su iznevjerene u aktu o ujedinjnju.

Nacin na koji je provedeno ujedinjenje pokazalo je da burzoazija nije tumac i realizator ideja ciji su pobornici bile najprogresivnije licnosti jugoslovenskih naroda u predhodnom periodu.

Srpska burzoazija oslanjala se na saveznicke sile, na svoj drzavni aparat i oruzane snage osigurala je svoju hegemoniju i centralisticku drzavu.

Ujedinjenje je teklo u znaku kontrarevolucije:

1. Oružjem je slaman bunt seljastva protiv feudalaca i veleposjednika,
2. U krvi su uguseni pokreti masa koje su trazile nacionalnu ravnopravnost u novoj drzavi
3. Vojska je suprotstavljana demonstracijama i strajkovima.

Nova vlast se u otklanjanju teskih posljedica rata — gladi, nezaposlenosti, niskih radnickih zarada i spekulacije — nije rukovodila interesima radnih slojeva, a pojedine progresivne mjere, kao sto su bile agrarna reforma i osmosatni radni dan, donosila je pod -pritiskom masa, da bi zatim tako iznudjene ustupke nastojala na razne nacine da izigra.

Ovakvo provodjeno ujedinjenje i stvaranje novog drzavnog poretka samo je jos vise podsticalo revolucionarno vrenje u zemlji.

Prvi radnicki strajkovi poceli su već u decembru 1918. godine, da bi u proljeće 1919. cijelu zemlju zahvatio pravi strajkački pokret, koji nije gubio na intenzitetu sve do proljeca 1920. godine. Cijela radnicka klasa bila je u mobilnom stanju, u akciji. Uprkos okrutnom pritisku vlasti previranja na selu nisu prestala. Mase seljastva nisu se ogranicile samo na zahtjeve za »provodjenje radikalnih drustveno-ekonomskih promjena, vec su i dalje stupale u akciju.

Nemiri na selu javljali su se u ovom periodu bilo kao otpor raznim mjerama vlasti bilo kao ofanzivne akcije za podjelu veleposjedničke zemlje. Siroke razmjere imala je pobuna seljaka u znatnom dijelu Hrvatske septembra 1920. godine.

Iz istorije radnickog pokreta Jugoslavije


Delegacija Narodno vijeca iz Zagreba prilikom citanja Adrese o ujedinjenju sa Srbijom
01 decembar 1918.
Proslava 01 maja medju rudarima Hrastnika

21 srpnja 2009

Oktobar (II dio)Izvrsni komitet III komunisticke internacionale.
Ilija Milkic, predstavnik jugoslovenskih komunista, nalazi se prvi slijeva07. novembar 1917. juris na Zimski dvorac u Petrogradu, koji je bio posljednje uporiste burzoazije
smotra revolucionarnih trupa u Moskvi